Nytt

Illustrasjonsfoto: Kacper Pempel / Reuters / Scanpix

Sikkerhetsavtalen Transportstyrelsen har med IBM kan være ugyldig. Er den det, er hemmelig informasjon som angår rikets sikkerhet fortsatt ubeskyttet.

Sveriges IT-sikkerhetsskandale ruller videre, med stadige drypp med avsløringer av inkompetanse, elendig informasjonshåndtering og ansvarsfraskrivelse. Dersom den spesielle sikkerhetsbeskyttelsesavtalen er ugyldig, innebærer det at hemmelig informasjon som vedrører rikets sikkerhet fortsatt ikke er juridisk beskyttet, melder SVT Nyheter fredag kveld:

När Transportstyrelsen la ut IT-driften på IBM år 2015 skrev man samtidigt ett säkerhetsskyddsavtal, något som krävs för att hemlig information ska få hanteras utanför myndigheter. I det här fallet handlar det om den högsta nivån av säkerhetsskyddsavtal som täcker in information kring rikets säkerhet. Men säkerhetsavtalet som Transportstyrelsen tecknat med IBM döms ut av Daniel Stattin, professor i juridik vid Uppsala universitet.

Avtalen er undertegnet av den tidligere generaldirektören Maria Ågren og IBM Sveriges vd (adm. dir.) Johan Rittner. Det holder ikke, sier jusprofessoren, som slår fast at avtalen er ugyldig:

– Det skulle det ha skrivits under av firmatecknare och inte bara av vd. Det innebär att avtalet är ogiltigt, säger Daniel Stattin.

Under deres signaturer er det ytterligere to linjer tiltenkt signaturer – èn fra IBM og èn fra Transportstyrelsen. Men linjene er tomme.

En ugyldig sikkerhetsavtale ville innebære at IBM fremdeles ikke er juridisk forpliktet til å oppfylle sikkerhetskravene, sier Pierre Gudmundsson som er ekspert på säkerhetsskyddsavtal.

– Om det här avtalet inte är giltigt skulle de inte behöva göra det, för då har de bara tecknat ett affärsavtal och inget annat, säger han.

– När Transportstyrelsen vill lämna ifrån sig handlingar som är hemliga måste de kunna veta i förväg att IBM kommer att ta det ansvar som krävs. Och för att man ska kunna känna den tryggheten upprättar man ett säkerhetsskyddsavtal.Så utan ett giltigt avtal har inte IBM några krav på sig?- Nej inga juridiskt bindande, säger han.

Den som har opprettet dokumentet, og som også var ansvarlig for sikkerhetsspørsmål i Transportstyrelsen under kontraktsforhandlingene, er sikkerhetssjef Jens Johansson. Han sitter fremdeles i den posisjonen.

SVT Nyheter har gjort gjentatte forsøk på å få et intervju med ham eller andre i Transportstyrelsen – forgjeves. Heller ikke IBM har besvart SVTs henvendelser.

– Det är upprörande att man inte kan se till att få avtal som är juridiskt korrekt när det handlar om rikets säkerhet, säger Daniel Stattin.

 

SVT: Tecknat avtal med IBM kan vara ogiltigt