Nytt

Nesten 80 prosent av FrP-velgerne mener at norske verdier og tradisjoner er under angrep. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført for VG.

I alt er 40 prosent av de spurte enige i at norske verdier er under angrep, mens 32 prosent er uenige i påstanden. Ser man på partitilhørighet, er 80 prosent av FrP-velgerne enige i påstanden. Det samme gjelder 55 prosent av Senterpartiets og KrFs velgere. Samtidig er færre enn 30 prosent av Aps velgere enige.

Spørsmålet som ble stilt i undersøkelsen, var «Flere politikere har tatt til orde for at norske verdier og tradisjoner er under angrep. Hva mener du?»

Over halvparten av FrP-velgerne svarer i tillegg at ivaretakelse av norske verdier er helt avgjørende når de skal velge parti.

Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (bildet), mener tallene viser en interessant forskjell mellom partier som er opptatt av norsk kulturarv og historie, og de andre. Hun er tidligere tilknyttet KrF og Høyre.

– Dette er nok knyttet til innvandring, men også til globalisering, sier Matlary til VG.

Hun peker på at kristne verdier ikke handler om personlig tro, men om normene for hva et menneske er.

– Kristendommen skiller meget klart mellom tro og politikk, og har samme verdi for mann og kvinne. Norske og europeiske verdier følger denne kulturarven, hvor vitenskap, frihet og egenutvikling alltid har vært fremmet, spesielt av kirken, sier hun. (NTB)

 

Foto: Wikipedia