Nytt

Britiske aviser erklærer at statsminister Theresa May har plassert landet på en knivsegg og at hennes egen makt i beste fall henger i en tynn tråd etter valget.

Det mest brukte begrepet i valgomtalen på avisenes førstesider fredag i Storbritannia er «sjokk over valgdagsmåling». Førstesidene, gjengitt hos BBC , antyder langt på vei at ikke bare flertallet i parlamentet er tapt for det konservative partiet. Også statsministerjobben kan ryke for Theresa May.

De høyreorienterte tabloidavisene The Daily Mail og The Sun skriver i sine lederartikler fredag, basert på valgdagsmålingene torsdag kveld, at statsministerens sjansespill med å skrive ut nyvalg for å få mer støtte har slått tilbake på henne selv og hatt motsatt utfall.

Beskrivelsene «spektakulært bomskudd» og «katastrofalt tap av plasser» i parlamentet dukker opp.

Dette er også essensen i kommentaren på førstesiden i Financial Times.

Både The Daily Mail og The Sun har støttet May i valgkampen. Nå spår The Mail at det store tapet av plasser i Parlamentet vil åpne for spørsmål om «fru Mays framtid som leder for de konservative, til og med om hun skulle klare å skrape sammen nok stemmer i nasjonalforsamlingen til å halte videre som leder for en mindretallsregjering».