Video 1

Etter Manchester har Daily Mails Katie Hopkins tatt til orde for hardere terror­forebyggende tiltak, også i en Twitter-kortform som har resultert i politi­etter­forskning. Fox News er himmel­falne over politiets prioritering.

Les også Hopkins’ kommentar dagen etter blodbadet ved Manchester Arena. Reaksjonen hennes på Westminster-terroren kan ellers leses her.