Men barne- og elevombudet har fått vann på mølla: De vil ha forbedrede rutiner på skolen for hvordan man håndterer krenkelser.

Her er et tips til forbedrede rutiner: Ta seg selv mindre høytidelig og avvis tåpelige krenkelsesanmeldelser.