Innenriks

Årets matteeksamen for 10. klasse er den svakeste som er levert noensinne. For første gang er snittkarakteren nede på 2-tallet.

Satsingen på realfag er en fiasko. 34 kommuner er såkalte realfagskommuner som har forpliktet seg til å heve kompetansen i realfag. Kompetansehevingen foregår fra barnehage til fullført grunnskole.

Hvordan klarte man seg bedre i mattematikk før i tiden, med en langt mindre andel barnehagebarn? I dag påpekes det at utdanningsløpet starter i barnehagen.

Karaktersnittet er på 2,9 ved eksamen i matematikk i 10. klasse, og det er første gang snittet ligger nede på 2-tallet, skriver VG.

Også på videregående får mange elever karakteren 1 eller 2.

– De svake eksamensresultatene i matematikk bekymrer oss. Vi vet også fra internasjonale undersøkelser at norske elever ikke presterer veldig høyt i matte, sier avdelingsdirektør Sissel Skillinghaug i Utdanningsdirektoratet.

Hun opplyser at det er iverksatt flere satsinger for å øke kompetansen til elever og lærere. En av satsingene er såkalte realfagskommuner, hvor 34 kommuner har forpliktet seg til å arbeide for å forbedre barns kompetanse i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.

NRK