Du skal ikke ha andre guder enn meg.
Du skal ikke misbruke Guds navn.
Du skal holde hviledagen hellig.
Du skal hedre din far og din mor.
Du skal ikke slå i hjel.
Du skal ikke bryte ekteskapet.
Du skal ikke stjele.
Du skal ikke vitne falskt om din neste.
Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
Du skal ikke begjære din nestes ektefelle eller noe annet som hører din neste til.