Interlude

Etter noen uvanlig slitsomme dager trenger jeg en av Schuberts lykkepiller. Den mest effektive av slagsen er impromptu i Ass-dur.

Les også

Les også