Oppdragelsens røtter er bitre, men fruktene er søte.

– Aristoteles (384–322 f.Kr.)

Utsagnet forekommer såvidt vites ikke i den store filosofens kjente skrifter, men tilskrives ham av Diogenes Laërtius, som levde i det 3. århundre før Kristus, og skrev biografier over greske filosofer. Disse biografiene foreligger i engelsk oversettelse i boken The Lives and Opinions of Eminent Philosophers (utgitt av Henry G. Bohn, London, i 1853 – side 187).

Les også

Document.no over 50.000 -
Fadermord og tekstmord -
En liten guide til Wergeland -
-Dahl du lyver! -
Berusende blomster -
Det er et stort onde....... -
Den danske utfordring -