Kommentar

Mediene koker over av indignasjon mot Trump, og for politikerne er det bare å plukke poeng. Eller? Lurer de seg selv? Hvem ler sist?

Donald Trump vet hvor han skal og han har et team rundt seg som minner om et krigskabinett. Steve Bannon er herdet etter å ha kjempet mot politisk korrekthet i årevis. Han vet nøyaktig hvordan de tenker og reagerer. Men gjelder det samme andre veien? Vet de liberale mediene hvordan Bannon tenker? Nei, de gjør ikke det. De klarer det ikke. De mangler fantasi.

Men er det ikke de som hyller mangfold og åpenhet? Hvordan kan det ha seg at de ikke klarer å forstå en person fra deres egen kultur, som har gjort karriere innenfor de samme institusjonene de selv kjenner – fra the Marines til Goldman Sachs – men som har andre ideer?

Det eneste de er i stand til er å bygge stråmenn som de tenner på og brenner offentlig i en slags gjenoppliving av inkvisisjonens autodaféer. Hekseri og trolldom ligger ikke så veldig langt unna. Sverming for multikulturen har religiøse overtoner, og er nettopp det – svermeri. Den bærer preg av sekteriske tendenser. Det er umulig å diskutere rasjonelt med tilhengerne. De lever i sin egen verden.

Hvor står det i deres medier at Trump bygger på Obamas restriksjoner? Obama gjorde akkurat det samme som Trump, men det foregikk i stillhet og gikk under radaren til pressen, som først ble klar over det flere år senere.

Hvorfor var det ingen i State Department som protesterte offentlig og truet med å gå av den gangen? Fordi det var the Man himself som sto for politikken og man utfordret ikke Obama. Han var deres gud og fortjente lojalitet.

francsisco.rizi.autodafe

1683 painting by Francisco Rizi depicting the auto-da-fé held in Plaza Mayor, Madrid in 1680.

Det eneste de er i stand til er å bygge stråmenn som de tenner på og brenner offentlig i en slags gjenoppliving av inkvisisjonens autodaféer.

 

An auto-da-fé or auto-de-fé (from Portuguese auto da fé, meaning «act of faith») was the ritual of public penance of condemned heretics and apostates that took place when the Spanish Inquisition, Portuguese Inquisition or the Mexican Inquisition had decided their punishment, followed by the execution by the civil authorities of the sentences imposed.

The most extreme punishment imposed on those convicted was execution by burning. In popular usage, the term auto-da-fé, the act of public penance, came to mean the burning at the stake. (….)
Voltaire featured an auto-da-fé held by the people of Lisbon after the 1755 Lisbon earthquake in chapter six of his anti-religious satire Candide (1759). The university of Coimbra decides that this «great ceremony was an infallible means of preventing the earth from quaking.» Wikipedia.org

To standarder

Det opereres med to helt forskjellige standarder, og det er nettopp mangel på rasjonalitet som er skremmende. Man ser fascisme ved høylys dag når en president forsøker å gjenvinne kontrollen med USAs grenser. Hva forgjengeren gjorde teller ikke. Dette er et tegn på svermeri.

Although it’s being widely reported that the countries included in Trump’s executive order are Syria, Somalia, Sudan, Libya, Yemen, Iran, and Iraq, the only country that is actually specifically mentioned in the Executive Order is Syria. That’s because the Obama administration had already designated the other countries listed as being subject to restrictions limiting travel, preceding Trump’s «Muslim ban» by a year. The Terrorist Travel Prevention Act was signed into law on December 18, 2015, as part of the Omnibus Appropriations Act of FY2016.

Det var Department for Homeland Security under Obama som satte disse syv landene på en unntaksliste fra Visa Waiver-programmet. Også utlendinger som hadde vært innom disse landene ble unntatt fra Visa Waiver programmet. Hvorfor rapporterer ikke mediene denne sammenhengen? Fordi det gjelder å skape et hysteri mot Trump.

De pisker seg selv opp til et hysteri.

Trump får skylden for Obamas treghet

Den samme restriktive holdningen gjaldt også irakere og afghanere som hadde arbeidet for amerikanerne. I helgen ble irakeren Hameed Khalid Darweesh verdensberømt fordi han ble sittende fast på JFK og det tok noen timer før han slapp ut av flyplassen. All vrede ble rettet mot Trump, og man «glemte» å fortelle at det var Obama som brukte to år på å behandle hans visumsøknad. Darweesh var bare uheldig som landet akkurat da de nye restriksjonene trådte i kraft.

After years of such cases getting caught up in bureaucratic red tape, Congress passed the Special Immigrant Visa program in 2008 and the Afghan Allies Protection Act in 2009 to help expedite visa approvals for heroic Muslim interpreters helping in the war effort.

Nonetheless, the Obama administration was particularly slow in getting these visa applications approved, with thousands of cases stuck in the system for years on end.

It got so bad that in March of 2015, NPR reported that nine Iraqis sued the U.S. government to get their status resolved.

..

According to the lawsuit filed on Darweesh’s behalf, he had been waiting for his visa for over two years when it was finally approved on January 20, Inauguration Day. Darweesh immediately made his way to the United States, where he was temporarily caught up in Trump’s EO dragnet — a PR nightmare for the Trump administration.

Selv når det gjelder totalforbud mot innreise fra et spesielt land, har Obama gått foran. I 2011 ble det avslørt at to irakere som hadde bygget veibomber mot amerikanerne i Irak, befant seg i Kentucky hvor de ble pågrepet før de rakk å utføre terror. Dette fikk Obama til å innføre et totalforbud mot innreise av irakere som varte et halvt år. Trumps «ban» skal vare i 120 dager.

Irakere utestengt et halvt år

After a terrorist plot was thwarted in Kentucky in 2011, the U.S. State Department stopped processing refugee requests from Iraqis for six months in order to review and revamp security-screening procedures:

As a result of the Kentucky case, the State Department stopped processing Iraq refugees for six months in 2011, federal officials told ABC News – even for many who had heroically helped U.S. forces as interpreters and intelligence assets. One Iraqi who had aided American troops was assassinated before his refugee application could be processed, because of the immigration delays, two U.S. officials said. In 2011, fewer than 10,000 Iraqis were resettled as refugees in the U.S., half the number from the year before, State Department statistics show.

Obama-administrasjonen nøt godt av en lojalitet som både gjaldt byråkratiet og pressen. Det er som om denne lojaliteten slår over i sin motsetning under Trump.

Konsensusen forvandles til vrede. Men er det her hunden ligger begravet? Skjedde det en degenerering av det amerikanske systemet under Obamas åtte år? Under Bush II var mediene kritisk. Han var republikaner. Mediene tok et oppgjør med lojaliteten de hadde vist etter 9/11 og kom til at den var ufortjent. Overvåking, Patriot Act, Guantanamo og ikke minst Enhanced interrogation techniques ble utsatt for stor oppmerksomhet og bitende kritikk. Slik var ikke USA!

Da Obama tiltrådte var forventningene store. Han kom sikkert til å stenge Guantanamo med en gang. Men nei. Det var ikke så lett. Pressen lot som om det ikke var Obamas skyld, men Kongressens. Heller ikke det massive overvåkingsprogrammet som vokste frem fikk han skylden for. Eller dronekrigen.

Forurettet på Obamas vegne

Obama ble skjemt bort av mediene. Han var deres gutt og Obama kom etterhvert til å tro at han kunne gå på vannet.

Når mediene går til stormløp mot Trump kan det virke som dårlig samvittighet, som en kompensasjon for åtte års lydighet.

Dette er ikke rasjonelt, og det er ikke amerikansk.

Det vet Trump, Bannon, Mattis, Sessions, Tillerson, Flynn, Pompeo. Argumentene om at de er uamerikanske preller av.

De vet hva de gjør.

Gjør demokratene, den liberale pressen og venstresiden det?

 

 

 

https://pjmedia.com/trending/2017/01/29/soros-bankrolling-effort-to-stop-trumps-temporary-refugee-halt-order/