Video 1

Brottsförebyggande rådet (Brå) har ikke presentert statistikk over kriminalitet fordelt på etnisitet siden 2005. Nå krever Sverigedemokraterna at tallene kommer på bordet. Mattias Karlsson (SD) havner i disputt med professor i kriminologi Jerzy Sarnecki som ikke synes antall er interessant, kun «hvorfor» de begår lovbrudd. Sarnecki vet nøyaktig hva de kommer til å finne og vil ikke at dette skal brukes politisk.