Sitat

Sitat  

Tro mod Konge og Forfatning, lydig mod foresatte, rettsindig, hæderlig og hjælpsom i al sin færd skal enhver krigsmand stedse med alvor og nidkjærhed strebe at tilegne seg de ferdigheter og egenskaber, der kræves hos en god soldat, samt beredvillig og nøiagtigt efterkomme gjældende forskrifter og de ham i tjenestens medfør givne befalinger. I farens stund skal han, når det kræves villig ofre liv og blod for Konge og Fædreland.

Sitat
– Troskapsformaningen