Tiden efter er «moderniteten», som måske bedre enn noget andet lader sig bestemme som kritisk mod det deroppe – mod autoriteten, vertikaliteten. Moderniteten er i sin essens kristendommens tilbagegang og metafysikkens endeligt. Det er forandringssamfundet. Men ikke enden på historien.

Moderniteten er anti-metafysisk og anti-sakral. Det moderne individet foranlediges til at forlade en moralsk krævende identifikation med kulturens højeste idealer, som hæmmer selvutfoldelsen. Det moderne mennske vil frigøre sig fra ærke-autoriteten og fra sine traditionelle røtter.

Henrik Jensen Det faderløse samfund (Før mig og efter mig)