Debatt

Document.no er et sterkt innvandringskritisk forum. Det består av et antall journalister som bruker en god del av sin fritid til å rapportere situasjoner og insidenter relatert til den situasjonen som – i første rekke – de skandinaviske land – opplever og har opplevd de siste par år – som følge av elementer blant flyktninger og innvandrere som er hitkommet.

Det er alltid slik at det er to (eller flere) sider av en sak. Og dessverre er det en stor majoritet i Norge som har en ensidig oppfatning av immigrasjonen. Basert på humanitet og emosjoner framfor realitet.

Jeg støtter journalistene i sitt arbeide – for å belyse den andre siden. Samtidig vil jeg advare – sterkt – imot den emosjonelle holdningen – og selv om det er mange hendelser som muslimer
ville tatt avstand fra, gjør de det ikke.

Jeg ber mine muslimske venner om å ta tak. Si hva du selv mener – du oppholder deg i et fritt land. Stå fram med navn, og snu trenden. Vær modig. Si hvem du er og hva du tenker – hva du vil.

På den måten kan du være med på å bygge en felles eksistens i norden – mellom kristne, sunni- og shiaer – dere kan få et felles ståsted og leve i respekt og harmoni med det folk og den religion dere besøker, og kan bli en del av.

Vil du ikke bekjenne deg til den kulturen du besøker, eller respektere våre verdier og levesett, er du ikke velkommen. Dra vekk – forsvinn – bli borte. Ellers ødelegger du aktivt den framtid og det liv du kan unne dine medflyktninger.

Den krig du har flyktet fra vil vi ikke ha hit. og virkeligheten er ikke lek – den er en realitet.

Du må velge selv – vi er ikke rasister i dette land, men mange av oss er realister.