EU har vedtatt retningslinjer som pålegger medlemslandene å merke varer som stammer fra israelske bosettinger. Norge har også vært på med på dette. EU overlater iverkesettelsen og utformingen til landene. Frankrike velger selvfølgeiig en meget streng utlegning som pålegger importører og butikker å slutte seg til den anti-israelske bevegelsen.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.