Det burde vært tilsvarende i Norge, at med politisk makt-skifte burde det også bli et skifte av politisk utnevnte ambassadører. Men dessverre, vi sliter med stort sett de samme ideologiske, selv med en borgerlig regjering. Det forklarer litt om all denne uheldige utenomparlamentariske makten som uforstandig rir Norge overalt, for meg en kjepphest blitt.

Ambassadør Sam Heins i Oslo forteller selv om dette, at de er blitt bedt om å trekke seg. Helt naturlig mener jeg, at også Norge blir representert av ambassadører og høytstående embetsmenn absolutt lojale til enhver ny regjering. Derfor blir Heins arbeidsløs fra januar av, ifølge Aftenposten. Det er den nye administrasjonen som bestemmer, sier Heins. Selvfølgelig, sier jeg.

Dan Odfjell, samfunnsdebattant