Det store spørsmålet etter valget av Donald Trump er hva verden kan vente seg av den nye amerikanske presidenten. Usikkerheten omkring dette har ikke bare å gjøre med normale avvik mellom valgkampretorikk og praktisk politikk, men må sies å være større enn normalt – dels fordi Trump ikke har tilhørt den politiske klassen men snarere har sitt mandat på grunn av opposisjon til denne, og kanskje først og fremst fordi han ikke fremstår helt konsekvent i sine meddelelser.

Med valget av rådgivere faller noen flere brikker på plass, og det klart mest interessante så langt er valget av Steve Bannon som sjefsstrateg og seniorrådgiver.

steve-bannon

I likhet med The Donald selv er Bannon ikke rekruttert fra den politiske klassen. Innen han overtok ledelsen av Trumps valgkamp i august, var han mest kjent som styreformann for Breitbart (før det igjen var han marineoffiser og investeringsforvalter i Goldman Sachs). Dette konservative amerikanske nettmagasinet har gjort voldsom suksess siden starten i 2007, og er endt opp som det viktigste talerøret for den nye høyresiden i USA, som i begynnelsen manifesterte seg blant annet gjennom Tea Party-bevegelsen.

Om man for moro skyld skulle trekke en uhøytidelig sammenligning mellom Breitbart og Document, og ser bort fra at det amerikanske nettstedet naturlig nok er mye større, kan man si at Breitbart er endel mer tabloid og i større grad har gjort seg til talerør for et politisk parti (det republikanske) enn Document noen gang har vært i nærheten av å ha i sinne. De har rendyrket sin rolle som motvekt mer enn vi har. Fra tid til annen har vi oppfattet Breitbart som tendensiøst, dog ikke noe mer enn de etablerte, elitevennlige mediene er blitt i motsatt retning siden Trump-fenomenet gjorde sin entré. Man må spørre seg om noe tilsvarende den gamle partipressen er på vei tilbake, med establishment og anti-establishment som motpoler.

De norske mediene har de siste dagene presentert Bannon som ytterliggående, høyreekstrem, høyreradikal, antisemitt, rasist, hvit-makt-talsmann, djevel, flammekaster, hevngjerrig, ekkel, pitbull og sjarlatan. Man mistenker uunngåelig at han må være en ålreit fyr.

Bannons politiske ideer har imidlertid ikke vært kjent i detalj. Det var derfor litt av et scoop da det amerikanske medieselskapet Buzzfeed tirsdag offentliggjorde et innlegg han holdt via Skype under en konferanse arrangert av Human Dignity Institute i Vatikanet sommeren 2014, for deretter å besvare spørsmål fra forsamlingen. Bannon legger her for dagen noe nær et helhetlig syn på verden, som omfatter både historiske, økonomiske/finansielle og moralske/religiøse aspekter. Man får assosiasjoner til en intellektuell type som Gianroberto Casaleggio, Beppe Grillos nå avdøde strateg. Deres tanker er riktignok langt fra sammenfallende. Bannon fremstår som en miks av en populist og en klassisk konservativ. Det siste er i våre dager såpass sjeldent at man vanskelig drar kjensel på en – man vet rett og slett ikke lenger hva det vil si.

En rød tråd i Bannons tenkning er at dagens kapitalisme er i krise, en oppfatning han deler med respektable økonomer som ikke på noen måte er anti-kapitalistiske. Kapitalismen før jernteppets fall er derimot godartet:

The underlying principle is an enlightened form of capitalism, that capitalism really gave us the wherewithal. It kind of organized and built the materials needed to support, whether it’s the Soviet Union, England, the United States, and eventually to take back continental Europe and to beat back a barbaric empire in the Far East.

That capitalism really generated tremendous wealth. And that wealth was really distributed among a middle class, a rising middle class, people who come from really working-class environments and created what we really call a Pax Americana.

Noe er gått galt etterpå, i følge Bannon. Problemet er sammensatt. Det er både økonomisk, sivilisatorisk og spirituelt.

[W]e’re starting now in the 21st century, which I believe, strongly, is a crisis both of our church, a crisis of our faith, a crisis of the West, a crisis of capitalism.

Now, what I mean by that specifically: I think that you’re seeing three kinds of converging tendencies: One is a form of capitalism that is taken away from the underlying spiritual and moral foundations of Christianity and, really, Judeo-Christian belief.

Bannon ser to usunne former for kapitalisme som utfolder seg. Det kan bli for mye stat og «kompiskapitalisme»:

One is state-sponsored capitalism. And that’s the capitalism you see in China and Russia. I believe it’s what Holy Father [Pope Francis] has seen for most of his life in places like Argentina, where you have this kind of crony capitalism of people that are involved with these military powers-that-be in the government, and it forms a brutal form of capitalism that is really about creating wealth and creating value for a very small subset of people.

Eller for lite stat, slik at hensynsløsheten overfor mennesker får råde:

The second form of capitalism that I feel is almost as disturbing, is what I call the Ayn Rand or the Objectivist School of libertarian capitalism. And, look, I’m a big believer in a lot of libertarianism.

[T]hat form of capitalism is quite different when you really look at it to what I call the “enlightened capitalism” of the Judeo-Christian West. It is a capitalism that really looks to make people commodities, and to objectify people, and to use them almost — as many of the precepts of Marx — and that is a form of capitalism, particularly to a younger generation [that] they’re really finding quite attractive.

Barbariet truer Vesten, og Bannon anser kristendommen som et av botemidlene. Men tingenes tilstand er deprimerende:

The other tendency is an immense secularization of the West. And I know we’ve talked about secularization for a long time, but if you look at younger people, especially millennials under 30, the overwhelming drive of popular culture is to absolutely secularize this rising iteration.

Now that call converges with something we have to face, and it’s a very unpleasant topic, but we are in an outright war against jihadist Islamic fascism. And this war is, I think, metastasizing far quicker than governments can handle it.

Etter åtte år med en administrasjon som ikke klarer om bruke ordet islamsk om den islamske terrorismen, er det noe befriende med en presidentrådgiver-in-spe som snakker om jihadistisk islamsk fascisme.

Bannon tar til orde for en kapitalisme med et kristent verdigrunnlag, og legger seg med det tett opp til den katolske kirkens sosiale doktrine, som har stått modell for de moderne velferdsstatene.

So I think the discussion of, should we put a cap on wealth creation and distribution? It’s something that should be at the heart of every Christian that is a capitalist — “What is the purpose of whatever I’m doing with this wealth? What is the purpose of what I’m doing with the ability that God has given us, that divine providence has given us to actually be a creator of jobs and a creator of wealth?”

I think it really behooves all of us to really take a hard look and make sure that we are reinvesting that back into positive things.

Bannon er bekymret for kombinasjonen av kapitalismens svinnende moralgrunnlag og trusselen fra islam:

And so I think we are in a crisis of the underpinnings of capitalism, and on top of that we’re now, I believe, at the beginning stages of a global war against Islamic fascism.

Er ikke dette en nokså velkommen avveksling fra mye av det som er kommet ut av Washington, D.C., de siste tiårene?

På spørsmål fra salen utdyper han rollen de kristne verdiene spilte i en tidligere fase av kapitalismen:

One thing I want to make sure of, if you look at the leaders of capitalism at that time, when capitalism was I believe at its highest flower and spreading its benefits to most of mankind, almost all of those capitalists were strong believers in the Judeo-Christian West. They were either active participants in the Jewish faith, they were active participants in the Christians’ faith, and they took their beliefs, and the underpinnings of their beliefs was manifested in the work they did.

Siden ble dette borte. Virkningen er ikke god:

And I think that’s incredibly important and something that would really become unmoored. I can see this on Wall Street today — I can see this with the securitization of everything is that, everything is looked at as a securitization opportunity. People are looked at as commodities. I don’t believe that our forefathers had that same belief.

Det er en global Tea Party-bevegelse på gang, sier Bannon etter å ha besvart et spørsmål om Breitbart. Man ser lignende tegn i Storbritannia og Frankrike. To år etterpå ser vi at han fikk rett.

The central thing that binds that all together is a center-right populist movement of really the middle class, the working men and women in the world who are just tired of being dictated to by what we call the party of Davos. A group of kind of — we’re not conspiracy-theory guys, but there’s certainly — and I could see this when I worked at Goldman Sachs — there are people in New York that feel closer to people in London and in Berlin than they do to people in Kansas and in Colorado, and they have more of this elite mentality that they’re going to dictate to everybody how the world’s going to be run.

Vanlige mennesker sier nei til disse diktatene, fortsetter Bannon.

Akkurat som den viktigste kampen i Storbritannia står i det konservative partiet, er det i det republikanske partiet kampen står i USA. Det er splittet mellom to strømninger: pengefolk og populister.

The tea party in the United States’ biggest fight is with the the Republican establishment, which is really a collection of crony capitalists that feel that they have a different set of rules of how they’re going to comport themselves and how they’re going to run things.

Det er populistene som har de beste argumentene:

And the theme is middle-class and working-class people — they’re saying, “Hey, I’m working harder than I’ve ever worked. I’m getting less benefits than I’m ever getting through this, I’m incurring less wealth myself, and I’m seeing a system of fat cats who say they’re conservative and say they back capitalist principles, but all they’re doing is binding with corporatists.”

Mot slutten av spørsmålsrunden går Bannon langt i å hevde at personene som trakk i trådene i finansbransjen før den globale finanskrisen tok til i 2008, burde ha vært stilt til strafferettslig ansvar. Ledersjiktet skulle aldri ha fått bli sittende da bankene ble reddet. Den lange krisen er en viktig årsak til det folkelige opprøret, tilføyer han. Bankene må vende tilbake til sin kjerneoppgave, å låne ut penger til reell økonomisk virksomhet. Man forstår hvorfor Wall Streets foretrukne kandidat til presidentvalget var Hillary Clinton.

Breitbart handler om opposisjon til den korrupte kapitalismen, sier Bannon – i 2014. I dag er han blitt rådgiver for den påtroppende presidenten. Hvordan vil denne parti-interne konflikten utspille seg med Trump som president? Vil det gamle establishment utmanøvrere Trump og gjenvinne kontrollen, eller vil Trump klare å spille kortene slik at han fører partiet i mer populistisk retning? Utfallet får konsekvenser for hele verden.

Bannon er i all hovedsak kritisk til Putin, men mener at han gjør noe riktig:

I’m not justifying Vladimir Putin and the kleptocracy that he represents, because he eventually is the state capitalist of kleptocracy. However, we the Judeo-Christian West really have to look at what he’s talking about as far as traditionalism goes — particularly the sense of where it supports the underpinnings of nationalism — and I happen to think that the individual sovereignty of a country is a good thing and a strong thing. I think strong countries and strong nationalist movements in countries make strong neighbors, and that is really the building blocks that built Western Europe and the United States, and I think it’s what can see us forward.

Stilt overfor islam bør silkehanskene derimot av:

I believe you should take a very, very, very aggressive stance against radical Islam. And I realize there are other aspects that are not as militant and not as aggressive and that’s fine.

If you look back at the long history of the Judeo-Christian West struggle against Islam, I believe that our forefathers kept their stance, and I think they did the right thing.

For tilhengerne av den multikulturelle ideologien forstår man altså hvorfor Bannon er djevelen. Vi andre blir snarere beroliget. For selv om man ikke skulle være enig i alt han sier, fremstår dette som en reflektert, balansert og fornuftig fyr – stikk i strid med karikaturen vi vil bli forsøkt servert i alle kanaler.