Jeg kommer litt sent til gravølet. Det skyldes at jeg har brukt endel tid på å finne en riktig lekker versjon av Hallelujah. Amabile Vocal Harmony Quartet gir oss en aldeles utsøkt tolkning.

Og for dere som lurer på hva Cohen gjør i en spalte for klassisk musikk: Dette vil bli betegnet som klassisk musikk om 200 år.