Helt tilfeldig kom jeg over en to år gammel side hos vegvesen.no. Den omtaler et samarbeidsprosjekt mellom et tsjekkisk og et norsk selskap. De skal sammen bygge tunnel. De tsjekkiske arbeiderne var katolikker og derfor var det viktig at Sankta Barbara beskyttet arbeiderne. En katolsk prest sørget for Santa Barbaras tilstedeværelse.

Det sies at tro gir styrke. Kan denne troen ha noe med den sterke motstanden mot islam i øst-europeiske land?

Arbeidet på Fv337 blir utført av det tsjekkisk-norske arbeidsfellesskapet Metrostav/Havnen Anlegg, og for dei katolske tsjekkarane i Metrostav er det viktig å ha skytshelgen Santa Barbara med på laget. Ifylgje nettleksikonet Wikipedia og Den Katolske Kirken på nett er Sankta Barbara skytshelgen for mellom anna bergverksarbeidarar, artilleristar, geologar og arkitektar. Festdagen hennar, 4. desember, vert markert av artilleriavdelingar i ei rekkje land, mellom anna artilleribataljonen i det norske forsvaret.

Les også

-
-
-
-
-
-
-