Kort

Oslo kommunens gjeldsgrad vil stige fra 71 prosent i 2016 til 97 prosent i 2020. VG