Hun er en av Storbritannias mektigste og mest innflytelsesrike kvinner. Nå ber hun sine landsmenn slå ring om britiske verdier og tradisjoner. Hvis ikke, hevder hun, er det et tidsspørsmål før julefeiringen slik vi kjenner den vil være historie. Dame Louise Casey er ingen hvem som helst i britisk offentlighet. Hun ble adlet for sin innsats mot sosial urettferdighet og utenforskap tidligere i år, og har i hele sin yrkeskarriere kjempet en kamp for de svakeste. For alle har hun vært en uredd og frittalende talskvinne som ikke har latt seg pille ved nesen.

Nå har hun på oppdrag fra Tory-regjeringen kastet seg over det store feltet kalt integrering, og hun er ikke nådig i sine tilbakemeldinger skal vi tro den velrenommerte avisen The Telegraph.

7661663-louise-casey-news-large_trans++yY7Bk8zCk9SVRV40gj0ZEq44wAJH9_nhaX9QSNYg0k8

Dame Louise Casey vil beholde juletradisjonene og synes ikke de bør forsvinne ut fra misforstått politisk korrekthet

Britisk lov og britiske tradisjoner, som for eksempel julefeiring, er truet og må forsvares med alle midler for å hindre at etnisk segregering deler landet i to. Det er rene ord for pengene fra Damen.

Bølger av immigranter har på kort tid fullstendig snudd opp ned på ulike tradisjoner på mange av skolene i innvandringstette områder av landet. Slik kan det ikke fortsette å være. Casey sier det ikke kan være slik at offentlig ansatte må opptre så politisk korrekt at de i frykt for å bli kalt rasister feier problemer og ubehageligheter under teppet.

These issues must be tackled head on, rather than swept under the carpet by politically correct council officials who fear being labelled “racist” if they assert British values or raise concerns.

Det er musikk i mine ører. Hva med alle som ikke feirer jul, hvordan kan vi unngå å støte, fornærme eller krenke alle som har andre tradisjoner i slutten av desember enn oss? Kanskje burde vi ikke kalle det juletre, men nyttårstre, høytidstre eller vintersolvervstre?  Mange har sluttet å si god jul, og går heller for den mer nøytrale gledelig høytid.

She criticised councils for “over worrying” about causing offence among minority groups. This attitude led one community centre she visited to put up a “festive tree” because the “incredibly well-meaning white manager” did not want to offend his Asian and Muslim staff by using the word “Christmas”. “What offence did he think he was causing? What did we ever think would be offensive about celebrating Christmas with a tree?” Dame Louise said.

Selv om det for mange av oss faktisk betyr noe om vi kaller det juletre, eller hva den rådende PK-termen er, så er det ikke først og fremst jula Dame Louise Casey er bekymret for. Da er hun mer bekymret for at de samme offentlig ansatte velger å se en annen vei når de blir gjort kjent med at barn ble seksuelt utnyttet av menn med pakistansk bakgrunn.

The council and police were in denial about what was happening in their town,” she said. “That was a tragic failure on so many levels, not least for the victims who weren’t heard or whose abuse could have been prevented.”

Medisinen er ikke mer av det vi allerede gjør i Vesten, når vi skal forstå, tolerere og akseptere at andre lever annerledes og har med seg andre lover, regler og tradisjoner. Det er omvendt. Kun ved å stå opp for britiske kjerneverdier, tradisjoner og kultur i hver eneste etniske avkrok av riket kan Storbritannia få til en vellykket integrering. Da stilner gnålet både fra ytre høyre fløy og fra islamske ekstremister mener Casey som understreker at i England gjelder engelsk lov. Ikke sharia.

Det er kanskje ikke noe oppsiktsvekkende i det hun sier, men det er ganske oppsiktsvekkende at lederen av et regjeringsutnevnt utvalg sier det.

“It is easy to say the easy things, to make excuses,” she said. “It’s tougher to tell the truth and find the solutions. We need to be much bolder in not just celebrating our history, heritage and culture, but standing up for our democratically decided upon laws of the land and standing up to those that undermine them.”

Det er nesten så jeg er fristet til å stille meg opp på en stol og synge «God Save the Queen».

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.