Nytt

Jødene er en svært utsatt gruppe i Malmö. Det er muslimer som utviser hatet mot jødene. Samtidig påpekes det at muslimene også er en utsatt gruppe som ofte diskrimineres.

Jødene er i ferd med å forlate Europa. Muslimene strømmer på i et stort antall til tross for diskrimineringen de angivelig møter.

I Malmö spesialutdannes det nå lærere for å få en slutt på antisemittismen i byen.

Det är en unik satsning som presenteras. Nästan 300 Malmölärare ska specialutbildas för att kunna lära ut hur antisemitism och rasism ska bekämpas bland stadens skolbarn.


– En del medlemmar från Judiska församlingen säger att de är försiktiga med att prata om sin judiska bakgrund i skolan. Och vissa väljer bort skolor där det finns en stor andel med muslimsk bakgrund. Men man kan inte dra alla över en kam. Orsaken till problemen är att det finns en stor okunskap och vanföreställningar om judar och att människor har tagit med sig Mellanösternkonflikten hit och projicerar den på judar.

USA har sendt sendebud til Sverige på grunn av jødehatet i Malmö.

När nästa sändebud, Ira Forman, kom på besök 2015 konstaterade han:
– Det finns hot om våld mot judiska grupper i Europa. Och det hotet finns definitivt även i Malmö. Vi måste vara uppriktiga: Det är en liten minoritet inom den muslimska gruppen som attackerar judar. Det är viktigt att inte demonisera hela den muslimska gruppen. Ofta möter de själva diskriminering här i Europa. Men om vi ska komma åt problemet måste vi beskriva det öppet.

Sydsvenskan