Kunstbilde

032wX1xp5sQ3

Joakim Frederik Skovgaard (1856-1933)

Olje på lerret, 84 x 124,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Motivet er inspirert av Johannesevangeliet 5, 2-9 (DNB 1930)

Men det er ved Fåreporten i Jerusalem en dam som på hebraisk heter Betesda og har fem bueganger; i dem lå en mengde syke: blinde, halte, visne. For en engel steg til visse tider ned i dammen og oprørte vannet. Den som da først steg ned efterat vannet var blitt oprørt, han blev helbredet, hvad sykdom han så led av. Nu var der en mann som hadde vært syk i åtte og tretti år; da Jesus så ham ligge der, og visste at han allerede hadde vært syk i lang tid, sa han til ham: Vil du bli frisk? Den syke svarte ham: Herre! jeg har ingen til å kaste mig ned i dammen når vannet blir oprørt; og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før mig. Jesus sier til ham: Stå op, ta din seng og gå! Og straks blev mannen frisk og han tok sin seng og gikk.

Joakim Skovgaard var aktiv både som maler, billedhugger og kunsthåndverker. Allerede som 15-åring ble han elev ved Akademiet i København, og ble dessuten opplært i malerhåndverket. Som hans viktigste verk regnes freskene i Viborg domkirke (1901-06), og Christus i de dødes Rige (1894), som nå kan sees i Statens Museum for Kunst i København.

Les også

-
-
-
-

Les også