Tavle

Aftenposten skriver om utbredte psykiske problemer hos massemordere og terrorister. Hvorfor kan ikke «tanta i Akersgata» stille spørsmål om hvorfor vi skal importere store mengder mennesker som helt tydelig utgjør en sikkerhetsrisiko for europeiske samfunn?

Den jevne europeer skjønner hvilke land morderne kommer fra. De vet også hvilken religion voldspersonene tilhører. Om det er psykiske lidelser inne i bildet spiller det liten rolle. Innfødte europeere vil ha seg frabedt å få halsen skåret over.

En blodig sommer i Europa har satt fart i diskusjonen om hva som utløser massemord. Den europeiske politiorganisasjonen Europol påpeker i en ny rapport at psykiske problemer er en viktig faktor.


«Uavhengig av det faktum at mange ensomme angripere tillegger handlingene sine en religiøs eller ideologisk dimensjon, bør man ikke se bort fra rollen psykisk helse spiller,» skriver Europol i rapporten.

Aftenposten