Kunstbilde

B233_Rembrandt

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669)

Etsning på papir, 14,5 x 20,8cm, Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam.

Tre av de virkelige maler-giganter innen europeisk kunst – Rembrandt, Goya og Zorn – utmerket seg også som grafikere. Jeg vil påstå at dersom kun deres grafiske arbeider var bevart, ville de allikevel, bokstavelig talt, ha etset seg inn i kunsthistorien, hver på sitt vis.

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også