Video 2

Sheriff David Clarke legger ikke fingrene imellom: De siste to årene har USA opplevd en hatefull retorikk mot politifolk, og resultatene ser vi i Dallas og Baton Rouge. CNNs Don Lemon vil ikke forholde seg til dette. Clarke spør om han tar avstand fra den hatefulle ideologien til Black Lives Matter. Lemon svarer at hans oppgave ikke er å ta avstand fra eller fordømme noe som helst. Han er journalist.

Særlig.