Sitat

Et vindu vendt mot sol i syd
sprang som en sølvblomst ut i pryd
for gårdens grå fasade.

Et annet vindu sto i knopp.
Et blink – så sprang dets krone op
på gårdens grå fasade.

Nedover gatedypet hang
en fabel av en blomstervang –
gårdens solfasade!

 

-Rudolf Nilsen

Les også

Från vintern 1947 -
På bunnen -
Toleransens heslige ansikt -
Reaksjoner på lovbrudd -
Röda landet -