Jesus hadde et spesielt forhold til kvinner. Hans møter med kvinner er noen av de sterkeste fortellingene i Evangeliene. Dagens tekst er fra Lukas kap. 7, 36-38:   36 En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. 37 Nå var det en kvinne der […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-