Kort

Etter ønske fra politimesteren i Finnmark har regjeringen besluttet å sette opp gjerde på grensen mot Russland for å dempe en eventuell fremtidig asylstrøm. NRK Finnmark