Kunstverk

Gerhard Munthe (1849–1929)

Olje på lerret, mål ikke oppgitt, Bergen kunstmuseum.

Gerhard Munthe arbeidet til å begynne med i en realistisk stil, men rundt forrige århundreskifte utviklet han sin helt særpregede stil. Den kan antydningsvis karakteriseres som en sær-norsk form for Art noveau.

Han laget illustrasjoner til Snorres kongesagaer, og hentet også motiver fra norske folkeviser og sagn.

Akkurat hvor dette motivet er hentet fra er ikke lett å si. Sagn og eventyr handler ofte om prinser som frir til prinsesser – men må gå igjennom mange prøvelser før de endelig kan gifte seg.

Det skal her bemerkes at bildet er et godt eksempel på Gerhard Munthes stundom noe inkonsekvente stilblanding. Figurene er tydelig inspirert av middelalderkunst, men den unge dames positur vil vi knapt finne noe middelaldersk motstykke til. Blomstene og gjerdet i mellomgrunnen er ren ornamentikk (en av Munthes spesialiteter), mens tømmerbygningene og ikke minst fjell-landskapet i bakgrunnen er både realistiske og nasjonale.