Tavle

Vi har den senere tid mottatt flere leserinnlegg, noen er mer for kronikker å regne og kan gå på gjesteskribent, andre er kortere og mer preget av ønske om å gi en respons der og da. Det vil være synd å vrake dem fordi de ikke passer kronikkformen.

Document vil derfor publisere de som har noe å tilføre på kategorien som i dag heter Kladd, og ved omlegging vil hete Tavle.