Kort

En utenlandsk mann som var ved asylmottaket på Setermoen hoppet over gjerdet til en barnehage. Der tok han kontakt med barn og havnet til slutt i et basketak med ansatte. Mannen betegnes som psykisk ustabil.  VG-direkte