Israelske statsråder spør hvordan Belgia skal kunne forsvare seg hvis det ikke vil innrømme eller navngi de som angriper. Det er en kritikk som etterretningsminister Yisrael Katz også rettet mot Barack Obama.

yisrael.katz

For israelere er det spesielt å se Europa bli rammet av terror, en erfaring de kjenner bare så altfor godt. Vil det få europeerne til å forstå hva de står overfor, hva Israel står overfor?

«If in Belgium they continue to eat chocolate, enjoy life and parade as great liberals and democrats while not taking account of the fact that some of the Muslims who are there are organising acts of terror, they will not be able to fight against them,» Yisrael Katz told Israel Radio.

Katz charged that not only European leaders but also US President Barack Obama had undermined the battle against militant violence with their unwillingness to define it as «Islamic terrorism».

«When you don’t define your enemy, you can’t lead a worldwide campaign,» he said.

Dette siste er direkte henvendt til Obama, som stadig snakker om en global kamp. Men hvordan kan han føre en slik kamp når han ikke vil navngi fienden?

On Tuesday, another Likud member – Science, Technology and Space Minister Ofir Akunis – lashed out at Europe, accusing it of ignoring the danger of «Islamic terror cells» and focusing on criticising Israel instead.

«Many in Europe have preferred to occupy themselves with the folly of condemning Israel, labelling products, and boycotts,» Akunis said on his Facebook page.

«In this time, underneath the nose of the continent’s citizens, thousands of extremist Islamic terror cells have grown.»

Arbeiderpartiets Isaac Herzog kalte uttalelsen «ynkelig kynisme», men det er tanker og følelser mange israelere gjør seg. Europa har vært mer opptatt av å boikotte Israel enn faren som har vokst frem i dets midte.

 

http://www.worldaffairsjournal.org/content/israeli-minister-belgians-cant-eat-chocolate-and-fight-terrorism?utm_source=World+Affairs+Newsletter&utm_campaign=3e2bfedc42-March_23_2016_WNN3_23_2016&utm_medium=email&utm_term=0_f83b38c5c7-3e2bfedc42-294557341