Aftonbladet skriver om æreskodekser i Stockholms forsteder. I mange år har avisen vært en opptatt av å vise sin kjærlighet til det multikulturelle samfunnet blant annet gjennom kampanjen Vi gillar olika. Det svenske samfunnet har også ofte blitt omtalt som strukturelt rasistisk som derfor systematisk stenge minoriteter ute fra storsamfunnet.

Nå skriver samme avis om hvordan unge jenter i forstedene ikke får lov til å omgås andre etnisiteter. Unge jenter tvangsgiftes, de trues og utsettes for vold. I kulturer der kvinnen bærer slektens ære, er kvinnen ufri. Velkommen til den humanistiske stormakten Sverige.

Hedersförtryck är utbrett i Stockholms förorter.
Unga tjejer kontrolleras hårt hemifrån och får inte ha en relation med någon av en annan etnicitet, visar en undersökning gjord av föreningen Varken Hora eller Kuvad.

—-

28 procent av de tillfrågade tjejerna säger att de är mycket hårt kontrollerade hemifrån. Tillsammans med de som uppger ”mycket” så är det mer än 50 procent.

—-

I enkätundersökningen visar svaren att 83 procent av tjejerna bara får vara kompisar med tjejer. 73 procent av dem får inte vara ihop med någon innan de gifter sig och 56 procent får inte delta i fritidsaktiviteter där också pojkar deltar. Över 70 procent av tjejerna säger att deras föräldrar förväntar sig att de inte har sex innan äktenskap.

Det er flott at de politisk korrekte i Sverige samtidig er opptatt av å innføre kjønnsnøytrale toaletter.

Aftonbladet