Hva er det Aftenposten holder på med? Først kommenterer man Arbeiderpartiets vingling i sak etter sak, for deretter å snu problemet på hodet. Man flytter fokus fra landets største parti og dets vingling, til å mistenkeliggjøre Regjeringen for å bruke vinglingen i en bevisst valgkampstrategi. Det er en merkelig u-sving.

Det er faktisk trist både for demokratiet og den politiske debatten at det største partiet på Stortinget mangler en sterk ledelse og en klar politikk. Det er synd at Jonas Gahr Støre ikke har maktet oppgaven som Aps partileder. Noe av grunnen kan være at Støre ikke var vant til å bryne seg. Jonas Gahr Støre har harselert over uttrykket gullstol, men har glemt at han selv er blitt båret frem på en sådan.

knarkvik.jonas.gahr.støre14.08.2015

Illustrasjon: Jonas Gahr Støre sett gjennom kunstneren Thomas Knarviks briller.

Støre svevet over vannene og var uangripelig som utenriksminister. Han fløt videre på sin popularitet inn i helseministerjobben. Men så ble han partileder! Og det er en ganske annen oppgave.

Det fikk Støre erfare da han holdt sin tale på AUFs sommerleir på Gulsrud i 2014. Han snudde kappa etter AUFs klimavind, og glemte helt at også andre enn idealistiske ungdommer lytter når lederen for landets største parti taler. Ap-lederen uttrykte at deler av norsk olje og gass må bli liggende av klimahensyn. Dette budskapet ble mildt sagt mottatt med uro av mange aktører. Både den politiske opposisjonen, fagforeningsledere, LO og store deler av nærings-Norge reagerte så kraftig at Støre måtte rydde opp i egne utsagn. Han kom på banen og presiserte at han ikke hadde sagt det mange hadde hørt han hadde sagt. En av avisoverskriftene siterte Støre på hans dementi: Støre: – Har ikke sagt at olje bør bli liggende .

I saken om kommunesammenslåing er det vel ingen lenger som vet hva Ap mener. Ønsker partiet å basere seg kun på frivillige sammenslåinger, eller er partiet også for tvangssammenslåing av kommuner, slik partiet har signalisert tidligere? Ap har programfestet at det trengs endringer i kommunestrukturen, og åpner for at en gjenstridig kommune kan tvinges, om alle naboene vil gå sammen. Ap forsøker å løpe fra dette i en slik grad at Støre har måttet dementere i media og forsikret om at Ap ikke har snudd.

Støre snur

Adresseavisen, 12.08.2015

Vinglingen i asylpolitikken er likevel det mest alvorlige feilgrepet Ap og Støre har gjort det siste året. Asylpolitikken påvirker landets økonomi, politikk og kultur i generasjoner fremover, og uklare signaler på dette området skader nasjonen på en helt annen måte enn vingling i klima- og kommunepolitikken. Det er et faktum at Norge i 2014 hadde en nedgang i antall asylsøkere på fire prosent. Veksten i Europa var på 44 prosent. Og frem til Aps landsmøtevedtak i 2015 var nedgangen på 14 prosent! (Dagbladet). Det var med Aps famøse landsmøtevedtak om 10 000 Syria-flyktninger at trenden snudde. Dette faktum kan ikke Ap og Støre sno seg unna.

For vel et år siden listet Aftenposten opp hele 14 saker der Ap mener noe annet enn da de satt i regjering. Det er slett ikke bra, hverken for den politiske debatten eller for nasjonen at Stortingets største parti oppfører seg så uforutsigbart. Nå, et knapt år senere velger imidlertid ditto avis å vie spalteplass på å fortelle leserne at når dagens Regjering poengterer Aps vingling, så er det en bevisst plan for å stemple Ap som vingle-parti og Støre som tåkefyrste. Nå handler det altså mer om opposisjonens strategi, enn om Aps vinglepolitikk. Så hva er problemet? At Ap vingler, eller at vinglingen påpekes?

Aps nestleder Trond Giske var tydelig fornøyd tirsdag morgen da han gjestet NRK P2s Politisk kvarter. NRK grep Aftenpostens utspill og inviterte til debatt om Regjeringens «bevisste strategi». Giske åpnet med å si: «Jeg synes Aftenposten har gjort en god jobb.

Det skulle ikke forundre oss at flere medier vil få merkelapper av typen «god jobb» av Ap-politikere frem mot valget neste år.