Norske helsesøstre advarer mot en ukultur med seksualisert mobbing blant unge ned i 14 årsalderen, melder NRK

Marianne Westby er helsesøster i Oslo. Hun liker ikke det hun ser.

– Eg er veldig uroa for utviklinga. Det vert verre og verre. Og når vi veit det vi veit, kan eg ikkje forstå korleis russetida kan halde fram slik den er no for eksempel, seier Marianne Westby.

Westby har et spørsmål til foreldrene.

– Korleis kan ein sende dottera si ut på ein fest når ein har den kunnskapen? Vi sender dei til mogleg valdtekt. Vi vaksne må tore å vere vaksne, og setje grenser.

Det er mange spørsmål å stille dagens foreldre – særlig mødre.

Hvordan kunne kvinnesak og likestilling bli et spørsmål om godt voksne karrierekvinners styreverv og lederstillinger? Og hvordan kunne man sette en slik agenda samtidig som døtrene mistet retten til fri bevegelse?

1338moparty