Harald Stanghelle nevner åtte punkter som gjør at Europa går feil vei. En rask gjennomlesing viser at hovedproblemet er europeere som er glad i eget land og kultur. Dette fører til integreringskrise.

Vi vet at de på godt og vondt forandrer også vårt kontinent, men det er umulig å se klart hvordan dette vil se ut om 10 eller 20 år. Også fordi det er enklere å definere en flyktningkrise enn å gå inn i det som er mer krevende: integrasjonskrisen. Det er løsningen på denne som vil langt på vei vil avgjøre hvordan vår europeiske fremtid vil se ut. Intet mindre.

Aftenposten

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629