Tavle

Harald Stanghelle nevner åtte punkter som gjør at Europa går feil vei. En rask gjennomlesing viser at hovedproblemet er europeere som er glad i eget land og kultur. Dette fører til integreringskrise.

Vi vet at de på godt og vondt forandrer også vårt kontinent, men det er umulig å se klart hvordan dette vil se ut om 10 eller 20 år. Også fordi det er enklere å definere en flyktningkrise enn å gå inn i det som er mer krevende: integrasjonskrisen. Det er løsningen på denne som vil langt på vei vil avgjøre hvordan vår europeiske fremtid vil se ut. Intet mindre.

Aftenposten