Innenriks

Oslo kommer til å være Norges motor, mener Raymond Johansen. Oljebremsen er satt på og vil til slutt nå Oslo, men hovedstaden skal lykkes i dårligere økonomiske tider med sine tunge faglige miljøer.

Samtidig ser byrådslederen at problemene tårner seg opp:  Boligprisene stiger, noe som er ugunstig når Oslo skal være for alle uansett lommebok. Frafallet fra videregående skole er stort og utgiftene til sosialhjelp vil ikke synke. Den vil heller stige kraftig på grunn av økende ledighet i en dårlig økonomisk periode.

Johansen minner også om det grønne skiftet hvor Oslo skal være en drivkraft, og at det kan bli aktuelt med kutt. Vi må tenke mer igjennom hvordan vi bruker pengene.

Brakkelandsbyer for flyktninger nevnes ikke. Er det ikke de som skal bo der som er våre redningsmenn?

E24