Kort

Gunnar Skirbekk gir en analyse og konsekvensbeskrivelse av migrasjonenes konsekvenser for det norske samfunn i Bergens tidende. Fylkesdirektør i NAV Hordaland ber skoletrøtt ungdom holde seg på skolen for å være konkurransedyktig i arbeidsmarkedet. Bergens tidende.