Nytt

Barn må ha tillatelse hjemmefra for å delta i gang rundt juletreet. Hvor mange hensyn skal man ta i Det nye Norge? Rektor ved Lesterud skole i Bærum, Gry Hovland:

– Vi tolker juletregang, med blant annet sang av kristne sanger, som et arrangement som kan tendere til religiøst innhold. Vi vil gardere oss og ikke tråkke over noen grenser.

Mor, Karianne Haug:

– Tradisjoner trygger barna
– Det er greit å søke om fritak fra gudstjenesten, dette har fungert fint i flere år, men å krysse av for gang rundt juletreet? Hva blir det neste? Hvor går grensen for hvor mange hensyn vi skal ta? Hvem lager disse hensynene, og for hvem?

Utdanningsdirektoratet mener at de som ikke ønsker å delta, kan be om fritak. og at det er viktig at skolen har god dialog med foreldrene om innholdet i arrangementene rundt jul.

– Salmesang rundt juletreet kan være utøvelse av religion, sier Kristine Strømmen, pressekontakt i Utdanningsdirektoratet til Aftenposten

juletregang

Aftenposten  Vårt Land