Kort

Stengte grenser skaper menneskesmuglere. VG Mener å huske at det fantes menneskesmuglere mens grensene fortsatt var åpne også, mulig eringsdringsforsyvning?