Kort

Scott Atran har foredratt for et FN panel om rekruttering til IS. Her karakterisere han bevegelsen som den mest dynamisk kontrakulturelle revolusjonære bevegelsen med størst rekrutteringsappell siden Den andre verdenskrig. The Independent