Jeg kan ikke huske å ha sett «Allahu akhbar» korrekt oversatt til norsk. Fasiten er «Allah er større». Konsekvent skriver allikevel ‘alle’ i Vesten enten «Gud» eller «stor», hvilket er feil, begge to.

 

Claim: ‘Allah’ is simply the Arab word for ‘God.’

Fact: ‘God’ in Arabic is translated ‘ilah,’ not ‘Allah.’

Claim: ‘Akbar’ means ‘great.’

Fact: ‘Akbar’ in English is translated ‘greater,’ not ‘great.’

Dette er faktisk ikke meningsløst flisespikkeri. Muslimers gud defineres som inkommensurabel i sin vesensforskjell mot andre guder, og for å videre understreke at han ikke er én av flere er slagordet nettopp «Allah er STØRRE».
Her skilles det altså mellom gud og Allah i utgangspunktet, lingvistisk:
«Allah er ašhadu ʾanla ilāha illal-Lāh, waʾašhadu ʾanna muḥammadan rasūlul-Lāh»

Literal: There is no god but Allah and Muhammad is the messenger of Allah.

http://wikiislam.net/wiki/Allahu_Akbar