Kort

Regjeringen har bedt om et møte i  Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen (DUUF) i Stortinget. Der kan stengning av grensen over Storskog være et agendapunkt iht Aldrimer. Bakgrunnen kan være at Kreml nytter flyktningene i et geopolitisk spill – omtalt som hybrid krigføring mot Norge. Se også Minerva. Oppdatering – forøpig ingen stengning. Støre synes det ikke er en god idé – dialogue.