Nytt

Man trenger bare se bildene palestinerne selv legger ut på nett og sosiale medier for å forstå at den tredje intifadaen blir annerledes enn de foregående.

Den bestialiteten som tidligere har vist sitt heslige ansikt, som ved drapene på tre jødiske studenter utenfor Hebron i våres, slår nå ut i full blomst.

axeguyDen som ser plakater som denne forstår hva det handler om. Derfor viser ikke norske medier slike. Nederst i høyre hjørne ligger det kropper av israelske soldater.

Det snur opp ned på de forestillingene våre medier innpoder oss. Kunstneren Håkon Gullvåg laget for noen år siden bildet Invasjon. Det inngikk i en utstilling som var på turne i Midtøsten, bl.a  til Damaskus. Man kan ikke unngå å tenke ut hvordan denne byen ser ut i dag. Var det israelske demoner som ødela den? Eller kom de innenfra?

Fremstillingen av israelere som demoniske slår an antisemittiske akkorder i populærfantasien. Hvis det gjentas lenge nok vil folk tro at det er noe i dem. gullvag_invasjon_1
Bilde: Den israelske stridsvognenen har et palestinsk barn festet til panseret. Munningen peker mørkt mot tilskueren. Gullvågs bilder er fylt av apokalypse, men hvor er kunstneren når apokalypsen kommer fra uventet hold?

Denne sammenstilling av kunst og virkelighet reiser noen spørsmål om hvem vi er. Hvis vi ikke er i stand til å se apokalypsen når den kommer fra feil hold, vil vi da være i stand til å beskytte oss mot den hvis den skulle ramme oss selv?

Vi har sett den utspille seg i Syria i fire år, og før det i Irak. Vi er ikke en gang som den tvilende Thomas, vi er mer som naive godtroende, «blonde», eller er det riktigere å si at vi er konvertitter, til Det nye Europa og det nye Norge og alt hva det innebærer?

Tidligere redaktør av Times of Israel, David Horovitz, skriver med en fortvilelse som er ulikt ham. Det som skjer er verre enn en krigen utenfra.

What do you do when the people who are trying to kill you live in the neighborhood down the street?

Or when they live in the same village as that lovely man your son’s been working with?

Or when they live in the same village as that lovely man your son’s been working with?

When they try to kill anybody — uniformed soldiers and police, ultra-Orthodox Jews, all the passengers on a city bus?

When they target men, and women, and children.

When they are men, and women, and children?

When their leaders — politicians, spiritual leaders, teachers — lie to them about us, lie about our history, lie about our ambitions?

When some of their leaders tell them they will go to paradise if they die in the act of killing us?

When they (sometimes) lie to themselves about the killings they carry out — claiming that it is we who are rising up to kill them, that their bombers and stabbers are being attacked in cold blood by us — and thereby widen the circle of embittered potential killers?

Europeere bør legge merke til de konstruerte anklagene som brukes mot ofre man selv har drept.

israel.terror.eitam.henkin.naama.henkin

 

When they (sometimes) lie to themselves about who it is they are killing, falsely claiming in widely circulated social media exchanges, for instance, that Na’ama Henkin, gunned down with her husband in the West Bank two weeks ago, was deliberately targeted because it was she who had insulted the prophet, calling Muhammad a pig, on a visit to the Temple Mount this summer?

Den europeiske eliten snur ryggen til israelerne, men de bør merke seg hva som skjer, av historiske grunner, fordi EU og land som Norge har finansiert palestinerne i årtier, og, ikke minst: Fordi Europa har fått et stort antall muslimer, som har sosioøkonomiske grunner til å føle seg utstøtt, avhengige av offentlig støtte, og som lever i en kontinuerlig spenning med vertslandet og dets befolkning.

Knivintifadaen er resultat av en prosess. En vesentlig forskjell er bruken av sosiale medier. Hva skal forhindre at muslimer i Europa suger næring av de samme kildene?

And when that poison pours into them from most every media channel they consume, and from the horrendous Facebook postings of their peers and their role models?

What do you do?

After decades relentlessly demonizing and delegitimizing the revived Jewish state, the Palestinian leadership has produced a generation many of whom are so filled with hatred, and so convinced of the imperative to kill, that no other consideration — including the likelihood that they will die in the act — prevents them from seeking to murder Jews.

The false claim pumped by Hamas, and the Northern Branch of the Islamic Movement in Israel, and Fatah, and many more besides, that the Jews intend to pray on the Temple Mount — a place of unique sanctity for Jews, but one whose Jewish connection has been erased from the Palestinian narrative — has all too evidently pushed a new wave of young Palestinians, urged to “protect al-Aqsa,” into murderous action against any and all Jewish targets, using any and all weapons.

 

 

 

memri-stab-551x357Hva føler og tenker utenriksminister Børge Brende når han ser denne plansjen? Den er laget for å fortelle palestinerne hvor de skal hugge for å ramme dødelig.

Horovitz har et spørsmål og råd til politikere som ham:

The international community peers shortsightedly at a strong Israel — very strong indeed compared to the Palestinians — and concludes that the onus is upon us to take the calculated risk and grant them full independence. But step back a little — to a perspective that includes Hamas, the rise of Islamic extremism in the Middle East, the threat posed directly by an emboldened Iran and via its terrorist proxies, the anti-Semitism and hostility to Israel rampant across this region — and it should be obvious that a miscalculation by “strong” Israel would quickly render it untenably weak and vulnerable. We might get better international media coverage, but we also might face destruction; Israelis aren’t about to vote for that.

 

http://www.timesofisrael.com/what-do-you-do-when-the-people-trying-to-kill-you-live-around-the-block/