Nytt

EUs justisministre møtes i Luxembourg torsdag og fredag for å drøfte tiltak som kan sette stopp for migrantstrømmen. Blant forslagene er tvangsretur av mennesker som kan avvises summarisk fordi de aldri vil få godkjent oppholdstillatelse.

The Times har fått tilgang til dokumenter som viser at EU tenker å legge press på land for at de skal ta tilbake sine borgere. Noe av problemet er at landene ikke vil ha retur.

no-thank-you-jpg

Det innebär att EU-länderna ska sätta press på länder som Niger, Zimbabwe, Burkina Faso och Eritrea med hot om indragna bistånd, handelsavtal och visumarrangemang om de inte hjälper till att «ta tillbaka» ekonomiska migranter.

Den hemliga planen ska även gälla människor från Syrien, Afghanistan och Libyen om deras asylansökan får avslag.
För att avvisningarna verkligen verkställs ska även en specialenhet inom EU:s myndighet för gränsbevakning, Frontex, ordnas.
Men planen virker tvilsom. Den vil kreve stor politisk vilje å gjennomføre og EU har så langt ikke vært i nærheten av å vise en slik handlingskraft.
Ikke minist må EU være villig til å trosse den store lobbyen av økonomiske interesser, NGO’er, politiske partier og medier som har gjort forsvar av migrantene til en hovedsak.
«Medlemsstaterna måste systematiskt utfärda beslut om återvändande, vidta alla åtgärder för att identifiera och återlämna medborgare som vistas olagligt i tredje landet», enligt dokumentet som läckt till The Times.
Vi har så langt ikke sett noe tegn til at medlemslandene viser handlekraft ved retur. Det landet som har forsøkt å opprettholde grensene, Ungarn, er blitt hengt ut som politisk betent i både Vest-Europa og USA.
Typisk nok intervjuer Expressen en NGO’er som øyeblikkelig begynner å snakke om apartheid. Mediene vil med en gang mobilisere språket fra annen verdenskrig og begynne å snakke om «deportasjoner».