Nytt

Innvandringen til Storbritannia har vært skyhøy i mange år. De konservative har slitt med å få redusert antallet slik de lovet for fem år siden. Selv uten å være med i Schengen har Storbritannia vært en magnet for de som ønsker seg et bedre liv. Illegale innvandrere stormer Calais-tunnelen med jevne mellomrom. De etablerte og segregerte minisamfunnene av innvandrere i britiske byer tiltrekker seg enda fler i stadig økende grad. Her kan man bo blant «sine egne» og knapt ha kontakt med storsamfunnet. Henteekteskap forsterker effekten. Med dagens regelverk og EUs påbud er det nær umulig å kontrollere strømmen av innvandrere til landet.

Innenriksminister Theresa May, som også er en av favorittene til å overta etter Cameron, sier at masseinnvandringen gjør det umulig å skape et samfunn med samhold. Hun sier også at innvandringen presser lønningene ned for briter og at britene også blir skviset ut at arbeidsmarkedet. Det er også trangt om plassen.

“When immigration is too high, when the pace of change is too fast, it’s impossible to build a cohesive society,” Mrs May will say. “It’s difficult for schools and hospitals and core infrastructure like housing and transport to cope. And we know that for people in low-paid jobs, wages are forced down even further while some people are forced out of work altogether.”

“We need to build 210,000 new homes every year to deal with rising demand. We need to find 900,000 new school places by 2024. And there are thousands of people who have been forced out of the labour market, still unable to find a job.”

Til de som vil innvende at «ja, innvandring koster, men det gjelder å håndtere konsekvensene, ikke redusere antallet», svarer hun:

«But not all of the consequences can be managed, and doing so for many of them comes at a high price.»

Om migrasjonssituasjonen i Europa sier hun at folk blander sammen genuine flyktninger og økonomiske migranter som er på søken etter et bedre liv.

“Their desire for a better life is perfectly understandable, but their circumstances are not nearly the same as those of the people fleeing their homelands in fear of their lives,” she will say.

“There are millions of people in poorer countries who would love to live in Britain, and there is a limit to the amount of immigration any country can and should take. While we must fulfil our moral duty to help people in desperate need, we must also have an immigration system that allows us to control who comes to our country.”

Theresa May

Den høye innvandringen er ikke bra for landet, mener Theresa May.

Restriksjoner for å motta sosialstønader er underveis. Nye innvandrere fra andre EU-land vil måtte vente i fire år.

Netto økonomisk gevinst av den høye innvandringen er tilnærmet null, sier Theresa May. Dette er nye toner. I Storbritannia har man lenge tviholdt på idéen om at innvandringen gir positive økonomiske resultater. Det er ikke bare elektrikere, ingeniører og leger som kommer, sier hun.

“Even if we could manage all the consequences of mass immigration, Britain does not need net migration in the hundreds of thousands every year. Of course, immigrants fill skills shortages and it’s right that we should try to attract the best talent in the world, but not every person coming to Britain right now is a skilled electrician, engineer or doctor.

“The evidence – from the OECD, the House of Lords Economic Affairs Committee and many academics – shows that while there are benefits of selective and controlled immigration, at best the net economic and fiscal effect of high immigration is close to zero. So there is no case, in the national interest, for immigration of the scale we have experienced over the last decade.”

 

Det er nå mer enn åtte millioner av Storbritannias befolkning som er født utenlands.

The Telegraph  BBC