Nytt

Professor Richard Dawkins var i helgen på Bill Mahers program Real Time, hvor de to fremtredende ateistene langet ut mot «regressive» venstreorienterte, som insisterer på å forsvare islam ved hver minste korsvei – om det så skulle innebære å kaste alle liberale prinsipper under bussen. Diskusjonen beveget seg blant annet inn på prominente eks-muslimer som er blitt nektet å tale om islam ved amerikanske universiteter på grunn av anklager om hate speech. Dawkins kalte det et svik.

«Ytringsfrihetsbevegelsen på 1960-tallet… For et svik vi ser nå med universitetscampuser over hele den vestlige verden, i USA og Storbritannia, hvor man nekter folk å tale. Hvis man ikke kan si hva man mener på et universitetscampus, hvor kan man? Det er hva universiteter handler om. Universiteter handler om ytringsfrihet. Det handler om å bli eksponert for idéer man aldri har hørt før, som man kanskje er fiendtlig innstilt til. Hvis du kun kan utsettes for idéer du er enig med, hva slags type universitet er det?»

Det var Sam Harris, en annen av de såkalte nyateistene, som forrige uke døpte de politisk korrekte «regressive». Det er ingenting progressivt ved dem. De har forrådt og motarbeidet alle liberale prinsipper – om det så gjelder ytringsfrihet eller kvinnefrigjøring – og gitt seg hen til de mest ultrareaksjonære kreftene på planeten. De bør ikke i retrospektiv påta seg æren for sekulariseringen av den vestlige verden, eller noen av de øvrige liberale oppnåelser, for det eneste de virkelig har gjort i sine liv er å alliere seg med vår tids teokrater.

Når de kun følger ortodoksien i vår tid, og ikke våger å kritisere dem som det krever noe å kritisere, er det ingen grunn til å tro at de ville ha oppført seg annerledes i en annen tid.

Under er et lengre intervju fra september med Sam Harris på The Rubin Report. Dave Rubin er nok et eksempel på den oppsplittingen som nå pågår på venstresiden. Han brøt nylig ut av det venstreradikale programmet The Young Turks (finurlig nok oppkalt etter regimet som begikk folkemord på armenerne) i protest mot særbehandlingen av islam, og startet i stedet sitt eget. Harris, som er blitt utsatt for gjentatte karakterdrap av The Young Turks, var den første gjesten som ble invitert til programmet. Også de to, begge godt plantet på venstresiden, diskuterte sviket mot progressive idealer i møte med islam.

Det pågår altså rivninger innen venstresiden (slik som innen høyresiden, hvor stadig flere tar innover seg at ledende «konservative» har godtatt alle premissene til venstresiden). En del trekker i retning av den avdøde ateisten og trotskisten Christopher Hitchens, som i 2009 advarte mot å «holde portene åpne for barbarene».

«Give it up, or give it to your deadliest enemy and pay for the rope that will choke you.

This is very urgent business, ladies and gentlemen, I beseech you: resist it while you still can and before the right to complain is taken away from you, which is the next thing.

You will be told, you can’t complain – because you’re Islamophobic. The term is already being introduced into the culture, as if it’s an accusation of race hatred or bigotry, whereas it’s only the objection to the preachings of a very extreme and absolutist religion.

Watch out for these symptoms… The barbarians never take a city until someone holds the gates open to them. And it’s your own preachers and multicultural authorities who will do it for you. Resist it while you can.”

(Artikkelen Is Richard Dawkins destroying his reputation?, på trykk i The Guardian i sommer, eksemplifiserer glimrende de regressives doublethink. Nyateistenes kritikk av kristendommen gav dem heltestatus i PK-kretsene, men når den *nøyaktig samme form for kritikk* fikk adresse islam, ble hyllesten umiddelbart avløst av fordømmelser og kontroverser.)

Les også

-
-
-
-
-