Gjennom mange år har branner på asylmottak vært en del av nyhetsbildet i Norge. Det er ofte mindre nyheter i form av en notis eller et kort innslag i en nyhetssending. Aftenposten bekrefter i dag mistanken for alle som ikke selv fører statistikk. Det brenner ofte, og mange av brannene er påsatt.

Med 200 asylsøkere til Norge i døgnet, og opprettelse av nye asylmottak rundt om i landet, er det kanskje liten grunn til å tro at fenomenet vil bli borte med det første?

Svært mange branner på asylmottak er påsatt. Men UDIs ønske om forskning på temaet, er ikke fulgt opp med bevilgninger.

Brannvesenet hadde på halvannet år 74 brannutrykninger til Haslemoen – over en gang i uken i snitt. Så ble transittmottaket rammet av storbrann.

Aftenposten

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂