Tavle

Huffington Post er kjent som et meget liberalt nettsted. Da det skulle utkomme på arabisk ble innholdet noe ganske annet: angrep på homofile, kritikk for at ateister slipper til i det offentlige rom og fordømmelse av selfier som vestlig dekadanse. Independent.

Kritikere mener at det som her kommer frem er den stilltiende alliansen som finnes i Vesten mellom venstreliberalere og islamister. Overtoleransen resulterer i at man slipper til den svarteste reaksjon.

Days after going live, the site has already published a series of vitriolic outbursts including a piece by an Egyptian contributor on Saturday complaining that atheists were being allowed on Egyptian television and that the Government permitted “a press conference for gays in the heart of Cairo”.

In another article for the site, an Algerian columnist, authored what was intended as “an open letter to all the Islamic Ummah’s youth”, condemned the selfie as symptom of “the diseases and the viruses of the Western world”.

The blog, the author claimed, was designed as “call to stop adopting such sick behaviours that come to destroy our traditions and the basics of human cultural identity.”

Arianna Huffington hadde lovet at den arabiske versjonen skulle forsvare liberale verdier. Innleggene var pinlige. Det var konkurrenten BuzzFeed som formidlet dem, kanskje med en viss skadefryd?